1. agar

  agar, agar-agar, gelbildande polysackarider som framställs ur olika arter av rödalger, tillhörande klassen Rhodophyceae.
 2. extracellulär

  extracellulär, om utanför celler befintliga strukturer.
 3. galaktos

  galaktos, C 6H 12O 6, en sockerart som liksom glukos (druvsocker) och fruktos (fruktsocker) är en monosackarid med sex kolatomer (aldohexos).
 4. alger

  alger är namn på flera grupper organismer som har fotosyntes och lever i vattenrika miljöer.
 5. petriskål

  petriskål, en flatbottnad, rund skål med lock med överhängande kant.
 6. agaros

  agaros, polysackarid som utgör huvudbeståndsdelen av agar.
 7. alginater

  alginater, salter eller estrar av alginsyra, en gelbildande polysackarid som utvinns ur olika brunalgsarter.
 8. rödalger

  rödalger, Rhodophyta , division alger med cirka 4 000 arter, flertalet fastsittande saltvattensorganismer, ett fåtal i sötvatten; vissa arter är parasiter.

 9. magyar agár

  magyar agár, ungersk vinthundsras med kort, slät päls.
 10. galaktaner

  galaktaner, polysackarider som är uppbyggda av galaktosenheter.