1. agar

  agar, agar-agar, gelbildande polysackarider som framställs ur olika arter av rödalger, tillhörande klassen Rhodophyceae.
 2. agaros

  agaros, polysackarid som utgör huvudbeståndsdelen av agar.
 3. extracellulär

  extracellulär, om utanför celler befintliga strukturer.
 4. galaktos

  galaktos, C 6H 12O 6, en sockerart som liksom glukos (druvsocker) och fruktos (fruktsocker) är en monosackarid med sex kolatomer (aldohexos).
 5. alger

  alger är namn på flera grupper organismer som har fotosyntes och lever i vattenrika miljöer.

 6. gel

  gel, lösning som stelnat till en elastisk halvfast massa.
 7. rödalger

  rödalger, Rhodophyta , division alger med cirka 4 000 arter, flertalet fastsittande saltvattensorganismer, ett fåtal i sötvatten; vissa arter är parasiter.

 8. aga

  aga är att ge barn stryk i syfte att uppfostra dem.
 9. konsistensgivare

  konsistensgivare, livsmedelstillsats som används för att påverka en produkts konsistens.
 10. magyar agár

  magyar agár, ungersk vinthundsras med kort, slät päls.