1. agar

  agar, agar-agar, gelbildande polysackarider som framställs ur olika arter av rödalger, tillhörande klassen Rhodophyceae.
 2. agaros

  agaros, polysackarid som utgör huvudbeståndsdelen av agar.
 3. extracellulär

  extracellulär, om utanför celler befintliga strukturer.
 4. galaktos

  galaktos, C 6H 12O 6, en sockerart som liksom glukos (druvsocker) och fruktos (fruktsocker) är en monosackarid med sex kolatomer (aldohexos).
 5. alger

  alger är namn på flera grupper organismer som har fotosyntes och lever i vattenrika miljöer.
 6. gel

  gel, lösning som stelnat till en elastisk halvfast massa.
 7. aga

  aga är att ge barn stryk i syfte att uppfostra dem.
 8. rödalger

  rödalger, Rhodophyta , division alger med cirka 4 000 arter, flertalet fastsittande saltvattensorganismer, ett fåtal i sötvatten; vissa arter är parasiter.

 9. livsmedelstillsats

  livsmedelstillsats, ämne som tillförs livsmedel i syfte att påverka färgen (färgämnen), smaken (aromämnen, smakämnen och smakförstärkare), hållbarheten (konserveringsmedel och antioxidationsmedel) eller konsistensen.
 10. algodling

  algodling, odling av mikroalger (växtplankton) och makroalger (tång).