1. Agata

  Agata, helgon, se Agatha.
 2. agat

  agat, kompakt aggregat av kalcedon (form av mineralet kvarts) uppbyggt av tunna, inbördes parallella och olikfärgade skikt, som bildar krökta, koncentriska eller oregelbundna mönster.
 3. Agata

  Agata, Agatha, kvinnonamn av grekiskt ursprung, bildat av agathoʹs 'god', 'duglig', femininform till Agaton.

 4. agat

  aga´t subst. ~en ~er ORDLED: ag-at-en
  Svensk ordbok
 5. bandagat

  bandagat, typ av agat som karakteriseras av att dess skikt (band) är parallella med begränsningsytan hos det hålrum i vilket agaten bildats.
 6. Agaton

  Agaton, mansnamn av grekiskt ursprung, bildat av agathos ’god’, ’duglig’.

 7. Agda

  Agda, kvinnonamn, svensk form av Agata.
 8. agatgods

  agatgods, i olika färger marmorerad keramik, framställd för att imitera agatens ådring.
 9. kamé

  kamé, ädelsten med bildframställning i upphöjd relief; jämför gem.
 10. agatglas

  agatglas, ett i olika färger marmorerat glas, framställt genom tillsats av metalloxider i massan i syfte att imitera ädelstenen agat.