1. Agata

  Agata, Agatha, kvinnonamn av grekiskt ursprung, bildat av agathoʹs 'god', 'duglig', femininform till Agaton.

 2. Agata

  Agata, helgon, se Agatha.
 3. agat

  agat, kompakt aggregat av kalcedon (form av mineralet kvarts) uppbyggt av tunna, inbördes parallella och olikfärgade skikt, som bildar krökta, koncentriska eller oregelbundna mönster.
 4. kvarts

  kvarts, mineral med sammansättningen SiO 2.
 5. kamé

  kamé, ädelsten med bildframställning i upphöjd relief; jämför gem.
 6. astat

  astat, radioaktivt grundämne, den tyngsta av halogenerna i periodiska systemets grupp 17 ( VII B); kemiskt tecken At.
 7. ädelstenar

  ädelstenar, sådana stenar (mineral, bergarter, korall, bärnsten eller pärlor) som efter viss behandling (klyvning, slipning eller polering) är tillräckligt attraktiva och varaktiga för att användas som personliga prydnader.
 8. Agaton

  Agaton, mansnamn av grekiskt ursprung, bildat av agathos ’god’, ’duglig’.

 9. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.
 10. kiseldioxid

  kiseldioxid, SiO2, en stabil, högsmältande oxid som förekommer i åtminstone tolv olika strukturformer.