1. Agenda 21

  Agenda 21, handlingsprogram för arbetet med miljö och utveckling under 2000-talet (dagordning för tjugoförsta århundradet), antaget av 180 stater vid Riokonferensen 1992.
 2. agens

  agens, verksam eller utlösande faktor, inom medicinen vanligen smittämne ( infektiös agens).
 3. agenda-setting

  agenda-setting, dagordningsfunktion, innebär att de samhällsfrågor som massmedierna prioriterar och ger stort utrymme åt också blir de samhällsfrågor som massmediepubliken anser viktigast.
 4. Agenda 2030

  Agenda 2030, resolution för hållbar utveckling antagen av FN:s generalförsamling 25 september 2015 i samband med FN:s 70-årsjubileum.

 5. agenda

  agenda, dagordning, minneslista, numera ofta i överförd bemärkelse: program för en verksamhet.
 6. agens

  agens, inom språkvetenskapen en semantisk-syntaktisk term för den eller det som har kontroll över eller ansvar för att en viss handling äger rum eller att den inte avbryts.
 7. agent

  agent, den som handlar, agerar; i nationalekonomin synonym till aktör, dvs. individ, hushåll, företag, myndighet etc. som fattar ekonomiska beslut och agerar i ekonomiska sammanhang.
 8. agent orange

  agent orange, populärnamn på ett växtbekämpningsmedel med en blandning av fenoxisyror.
 9. agent

  agent är en satsdel och anger den som gör något i en passiv sats.
 10. Agen

  Agen, huvudort i departementet Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine, sydvästra Frankrike.