1. Agen

  Agen, huvudort i departementet Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine, sydvästra Frankrike.

 2. agens

  agens, verksam eller utlösande faktor, inom medicinen vanligen smittämne ( infektiös agens).
 3. agens

  agens, inom språkvetenskapen en semantisk-syntaktisk term för den eller det som har kontroll över eller ansvar för att en viss handling äger rum eller att den inte avbryts.
 4. agent

  agent, representant, företrädare eller ombud med affärsuppdrag, t.ex. att mot ersättning (ofta provision) köpa eller sälja varor eller tjänster.
 5. agent

  agent, tidigare använd benämning på diplomatisk eller konsulär tjänsteman; numera nästan enbart i uttrycket konsularagent (lägsta graden av konsulär representant).
 6. agent

  agent, adverbial i passiv sats vilket anger samma roll som subjektet i motsvarande aktiv sats; inleds i svenskan av prepositionen av (Anna överraskades av åskvädret.).
 7. agent

  agent, den som handlar, agerar; i nationalekonomin synonym till aktör, dvs. individ, hushåll, företag, myndighet etc. som fattar ekonomiska beslut och agerar i ekonomiska sammanhang.
 8. agentur

  agentur, ett företags rättighet att sälja varor eller tjänster för ett annat företags räkning, ofta inom ett visst geografiskt område.
 9. agent

  agent kan vara en person med hemligt uppdrag för en stat.
 10. agenda

  agenda, dagordning, minneslista, numera ofta i överförd bemärkelse: program för en verksamhet.