1. agens

  agens, verksam eller utlösande faktor, inom medicinen vanligen smittämne ( infektiös agens).
 2. agens

  agens, inom språkvetenskapen en semantisk-syntaktisk term för den eller det som har kontroll över eller ansvar för att en viss handling äger rum eller att den inte avbryts.
 3. agens

  1agen´s [ag-] subst. ~en, ~er el. agentier ORDLED: ag-ens-en
  Svensk ordbok
 4. agens

  2agens [ag´-] subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: ag-ens
  Svensk ordbok
 5. Agen

  Agen, huvudort i departementet Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine, sydvästra Frankrike.

 6. Antoine Agénor de Gramont

  Gramont, Antoine Agénor de, 1819–80, hertig, fransk diplomat.
 7. agent

  agent, representant, företrädare eller ombud med affärsuppdrag, t.ex. att mot ersättning (ofta provision) köpa eller sälja varor eller tjänster.
 8. agent

  agent, tidigare använd benämning på diplomatisk eller konsulär tjänsteman; numera nästan enbart i uttrycket konsularagent (lägsta graden av konsulär representant).
 9. agent

  agent, adverbial i passiv sats vilket anger samma roll som subjektet i motsvarande aktiv sats; inleds i svenskan av prepositionen av (Anna överraskades av åskvädret.).
 10. agent

  agent, den som handlar, agerar; i nationalekonomin synonym till aktör, dvs. individ, hushåll, företag, myndighet etc. som fattar ekonomiska beslut och agerar i ekonomiska sammanhang.