1. agens

  agens, verksam eller utlösande faktor, inom medicinen vanligen smittämne ( infektiös agens).
 2. agens

  agens, inom språkvetenskapen en semantisk-syntaktisk term för den eller det som har kontroll över eller ansvar för att en viss handling äger rum eller att den inte avbryts.
 3. agens

  1agen´s [ag-] subst. ~en, ~er el. agentier ORDLED: ag-ens-en
  Svensk ordbok
 4. agens

  2agens [ag´-] subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: ag-ens
  Svensk ordbok
 5. Neil Armstrong

  Armstrong, Neil, född 5 augusti 1930, död 25 augusti 2012, amerikansk astronaut, den första människan som gick på månen.
 6. subjekt

  subjekt, grammatisk term för det satsled som tillsammans med predikatsledet (dvs. det finita verbet och dess bestämningar) utgör en sats.
 7. agent

  agent, adverbial i passiv sats vilket anger samma roll som subjektet i motsvarande aktiv sats; inleds i svenskan av prepositionen av (Anna överraskades av åskvädret.).
 8. Europa

  Europa är en figur i den grekiska sagan.
 9. passiv

  passiv, passivum, grammatisk term för satser och verb som systematiskt skiljer sig till form och betydelse från aktiva satser och verb; jämför diates.
 10. diates

  diates, grammatisk term som traditionellt används för vissa distinktioner i verbböjningen (t.ex. den mellan aktiv och passiv i svenskan), morfologisk diates.