1. agent

  agent, den som handlar, agerar; i nationalekonomin synonym till aktör, dvs. individ, hushåll, företag, myndighet etc. som fattar ekonomiska beslut och agerar i ekonomiska sammanhang.
 2. agent

  agent är en satsdel och anger den som gör något i en passiv sats.
 3. agent orange

  agent orange, populärnamn på ett växtbekämpningsmedel med en blandning av fenoxisyror.
 4. agent

  agent, engelska software agent, datorprogram som agerar åt någon och har rätt att fatta egna beslut.

 5. agent

  agent, representant, företrädare eller ombud med affärsuppdrag, t.ex. att mot ersättning (ofta provision) köpa eller sälja varor eller tjänster.
 6. agent

  agent, tidigare använd benämning på diplomatisk eller konsulär tjänsteman; numera nästan enbart i uttrycket konsularagent (lägsta graden av konsulär representant).
 7. agentur

  agentur, ett företags rättighet att sälja varor eller tjänster för ett annat företags räkning, ofta inom ett visst geografiskt område.
 8. agent

  agent kan vara en person med hemligt uppdrag för en stat.
 9. agent

  agen´t [ag-] subst. ~en ~er ORDLED: ag-ent-en
  Svensk ordbok
 10. kausalitet

  kausalitet, orsakssamband.