1. agent

  agent, adverbial i passiv sats vilket anger samma roll som subjektet i motsvarande aktiv sats; inleds i svenskan av prepositionen av (Anna överraskades av åskvädret.).
 2. agent

  agent, representant, företrädare eller ombud med affärsuppdrag, t.ex. att mot ersättning (ofta provision) köpa eller sälja varor eller tjänster.
 3. agent

  agent, tidigare använd benämning på diplomatisk eller konsulär tjänsteman; numera nästan enbart i uttrycket konsularagent (lägsta graden av konsulär representant).
 4. kausalitet

  kausalitet, orsakssamband.
 5. Tom Cruise

  Cruise, Tom, egentligen Thomas Cruise Mapother IV, född 1962, amerikansk skådespelare.

 6. Leopold II

  Leopold II, 1835–1909, kung av Belgien från 1865, son till Leopold I.
 7. agent orange

  agent orange, populärnamn på ett växtbekämpningsmedel med en blandning av fenoxisyror.
 8. Joseph Conrad

  Conrad, Joseph, egentligen Teodor Józef Konrad Korzeniowski, född 3 december 1857, död 3 augusti 1924, brittisk (polskfödd) författare.
 9. beslutsteori

  beslutsteori är olika teorier kring hur beslut fattas. De kan indelas i normativa teorier och deskriptiva teorier.
 10. James Bond

  James Bond, hjälte i en rad spionromaner och noveller 1953–66 av Ian Fleming.