1. agent

  agent, representant, företrädare eller ombud med affärsuppdrag, t.ex. att mot ersättning (ofta provision) köpa eller sälja varor eller tjänster.
 2. agent

  agent, tidigare använd benämning på diplomatisk eller konsulär tjänsteman; numera nästan enbart i uttrycket konsularagent (lägsta graden av konsulär representant).
 3. agent

  agent, adverbial i passiv sats vilket anger samma roll som subjektet i motsvarande aktiv sats; inleds i svenskan av prepositionen av (Anna överraskades av åskvädret.).
 4. Tom Cruise

  Cruise, Tom, egentligen Thomas Cruise Mapother IV, född 1962, amerikansk skådespelare.

 5. agent orange

  agent orange, populärnamn på ett växtbekämpningsmedel med en blandning av fenoxisyror.
 6. kausalitet

  kausalitet, orsakssamband.
 7. beslutsteori

  beslutsteori är olika teorier kring hur beslut fattas. De kan indelas i normativa teorier och deskriptiva teorier.
 8. Leopold II

  Leopold II, 1835–1909, kung av Belgien från 1865, son till Leopold I.
 9. James Bond

  James Bond, hjälte i en rad spionromaner och noveller 1953–66 av Ian Fleming.
 10. agent

  agent kan vara en person med hemligt uppdrag för en stat.