1. agg

  agg subst. ~et ORDLED: agg-et
  Svensk ordbok
 2. aggradation

  aggradation, inom geologin och geomorfologin benämning på de processer som leder till jordytans uppbyggnad genom avsättning av sediment och yteruptiva bergarter.
 3. aggregat

  aggregat, anhopning, sammangyttring, helhet som bildas genom förening av (ofta olikartade) element – samling av individer i tillfällig fysisk närhet som i någon mening kan sägas utgöra en helhet eller en ”massa”, t.ex. åhörarna vid en konsert.
 4. aggregation

  aggregation, inom ekologin förhållandet att djurindivider samlas på grund av gemensam dragning till en viss plats eller en viss födokälla utan att det finns eller uppstår någon egentlig social relation mellan dem.
 5. agglomerera

  agglomerera, sammangyttra, koncentrera.
 6. agglutination

  agglutination, sammanklumpning, vanligen av celler, t.ex. blodkroppar eller bakterier.
 7. aggregat

  aggregat, anhopning, sammangyttring, helhet som bildas genom förening av (ofta olikartade) element – i geologin: massa eller kropp av bergartspartiklar, mineralkorn eller blandning av dessa.
 8. aggression

  aggression, folkrättslig term som betecknar förbjuden användning av våld från en stats sida mot en annan.
 9. aggradation

  aggradation, spridningen och utvecklingen av permafrost under nuvarande klimatiska förhållanden.
 10. aggregat

  aggregat, anhopning, sammangyttring, helhet som bildas genom förening av (ofta olikartade) element – i markläran: två eller flera primära jordpartiklar som hålls ihop t.ex. genom fastklibbning (primära jordpartiklar är enkla smådelar som bildats genom mekanisk vittring eller utfällning).