1. aggregationstillstånd

  aggregationstillstånd, olika tillstånd som ett ämne kan befinna sig i.
 2. aggression

  aggression, i psykologin: beteende eller reaktion som har till syfte att tillfoga en annan individ skada eller obehag.
 3. agglomeration

  agglomeration, plats med sammanhängande tätbebyggelse.
 4. agglutination

  agglutination, sammanklumpning, vanligen av celler, t.ex. blodkroppar eller bakterier.
 5. aggregat

  aggregat, anhopning, sammangyttring, helhet som bildas genom förening av (ofta olikartade) element – i kemin: löst sammanhållen, ofta oregelbunden struktur, sammansatt av mindre enheter såsom molekyler, joner eller partiklar.
 6. aggregering

  aggregering, bildning av aggregat.
 7. aggregera

  aggregera, samla ihop; klumpa ihop sig.
 8. aggregationsform

  aggregationsform är detsamma som aggregationstillstånd.
 9. agglutinerande språk

  agglutinerande språk, enligt traditionell språktypologi den typ av språk där stam och böjningsmorfem är klart skilda från varandra.
 10. aggregat

  aggregat, anhopning, sammangyttring, helhet som bildas genom förening av (ofta olikartade) element – i geologin: massa eller kropp av bergartspartiklar, mineralkorn eller blandning av dessa.