1. aggregationstillstånd

  aggregationstillstånd, olika tillstånd som ett ämne kan befinna sig i.
 2. aggression

  aggression, i psykologin: beteende eller reaktion som har till syfte att tillfoga en annan individ skada eller obehag.
 3. agglomeration

  agglomeration, plats med sammanhängande tätbebyggelse.
 4. aggregering

  aggregering, bildning av aggregat.
 5. aggregationsform

  aggregationsform är detsamma som aggregationstillstånd.
 6. aggregat

  aggregat, anhopning, sammangyttring, helhet som bildas genom förening av (ofta olikartade) element – i kemin: löst sammanhållen, ofta oregelbunden struktur, sammansatt av mindre enheter såsom molekyler, joner eller partiklar.
 7. agglutinerande språk

  agglutinerande språk, enligt traditionell språktypologi den typ av språk där stam och böjningsmorfem är klart skilda från varandra.
 8. agglomerera

  agglomerera, sammangyttra, koncentrera.
 9. Aggersborg

  Aggersborg, dansk ringborg från vikingatiden, belägen vid Limfjorden i Nordjylland.
 10. aggregera

  aggregera, samla ihop; klumpa ihop sig.