1. aggande

  agg`ande adj., ingen böjning ORDLED: agg-ande
  Svensk ordbok
 2. genetiska koden

  genetiska koden, den informationsstruktur som finns i genernas sekvenser av DNA-kvävebaser (i form av nukleotider) och som via kvävebassekvenser i RNA styr ordningsföljderna av aminosyror när proteiner syntetiseras.
 3. Ivar Agge

  Agge, Ivar, 1903–78, rättsvetenskapsman, professor vid Stockholms universitet, 1941–61 i straffrätt och juridisk encyklopedi och 1961–70 i allmän rättslära.
 4. Ragnhild Agger

  Agger, Ragnhild, född Hansen, 1918–2017, dansk författare.

 5. agg

  agg subst. ~et ORDLED: agg-et
  Svensk ordbok
 6. ressentiment

  ressentiment, inställning av agg och bitterhet.
 7. Uppsalaskolan

  Uppsalaskolan, även kallad Skandinaviska skolan, riktning inom den gammaltestamentliga exegetiken.
 8. Limfjorden

  Limfjorden, sund mellan Nordsjön och Kattegatt, norra Jylland, Danmark; 180 km långt, största djup är 24 m.
 9. fiendskap

  fi`endskap subst. ~en ~er ORDLED: fiend-skap-en
  Svensk ordbok
 10. ag

  ag subst. ~en ORDLED: ag-en
  Svensk ordbok