1. agglomeration

  agglomeration, plats med sammanhängande tätbebyggelse.
 2. agglomerat

  agglomerat, vulkanisk sedimentbergart som huvudsakligen består av större (> 20 mm), kantiga utbrottsprodukter, såsom lavastycken och vulkaniska bomber.
 3. stålframställning

  stålframställning, vidareförädling av råjärn (tackjärn) eller järnsvamp till stål.
 4. agglomerat

  agglomera´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ag-glomer-at-et
  Svensk ordbok
 5. agglomeration

  agglomeration [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ag-glomer-at-ion-en
  Svensk ordbok
 6. keramik

  keramik, sammanfattande benämning på sintrade keramer, dvs. keramiska material som tillverkas genom att en blandning av råmaterialpulver och olika tillsatser formas, varefter den porösa mellanprodukten sintras (utsätts för en så hög temperatur att ingående partiklar via fysikaliska processer och kemiska reaktioner binds till varandra).
 7. kosmogoni

  kosmogoni, läran om världsalltets uppkomst eller skapelse.
 8. sinter

  sinter, finkornigt järnmalmspulver, slig, som sintrats till större agglomerat för att ingå i beskickningen till masugnsprocessen.
 9. sugsinter

  sugsinter, sintrat agglomerat av pulvriserad malm (slig) och tillsatsmaterial som bränts ihop med hjälp av inblandad koksstybb eller kol på ett sintringsband eller i en sintringspanna.
 10. instantisering

  instantisering, process som gör en torr produkt (vanligen ett pulver) snabblöslig i vatten, gör den till en instantprodukt.