1. aggregationstillstånd

  aggregationstillstånd, olika tillstånd som ett ämne kan befinna sig i.
 2. aggregationsform

  aggregationsform är detsamma som aggregationstillstånd.
 3. aggregationstillstånd

  aggregationstillstånd [-ʃo`ns-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ag-greg-at-ions--till-stånd-et
  Svensk ordbok
 4. aggregationsform

  aggregationsform [-ʃo`ns-] subst. ~en ORDLED: ag-greg-at-ions--form-en
  Svensk ordbok
 5. aggregation

  aggregation, bildning av aggregat, hopklumpning.
 6. aggregation

  aggregation, inom ekologin förhållandet att djurindivider samlas på grund av gemensam dragning till en viss plats eller en viss födokälla utan att det finns eller uppstår någon egentlig social relation mellan dem.
 7. aggregation

  aggregation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ag-greg-at-ion-en
  Svensk ordbok
 8. prostacyklin

  prostacyklin, prostaglandin I2, PGI2, substans som tillhör prostaglandinerna.
 9. Bengt Höglund

  Höglund, Bengt, 1921–2006, nationalekonom, professor vid Lunds universitet 1970–87.

 10. Cambridgeskolan

  Cambridgeskolan, inom nationalekonomin: tankeriktningar som utgått från Cambridge University samt kretsen av denna tankeriktnings företrädare.