1. aggregera

  aggregera, samla ihop; klumpa ihop sig.
 2. aggregation

  aggregation, bildning av aggregat, hopklumpning.
 3. personkilometer

  personkilometer, mått på transportarbetet vid persontrafikresor.
 4. Glanzmanns trombasteni

  Glanzmanns trombasteni, sällsynt rubbning av trombocyternas (blodplättarnas) funktion, med allvarlig blödningsbenägenhet som följd.
 5. chaperoner

  chaperoner, grupp proteiner som finns i alla organismer och som förhindrar att andra proteiner aggregerar (klumpas samman) och därmed förlorar sin biologiska aktivitet.
 6. Binghammaterial

  Binghammaterial, vätska av plasto-viskös typ som uppstår i vissa lösningar eller dispersioner av polymerer.
 7. hapten

  hapten, lågmolekylärt ämne som endast efter koppling till större molekyler eller celler respektive genom aggregering kan ge upphov till immunsvar vid immunisering.
 8. proteoglykan

  proteoglykan, högmolekylär förening av polysackarider av glykosaminoglykantyp och protein.
 9. koagulation

  koagulation, övergripande term för processer där partiklarna i en kolloidal dispersion aggregeras till fasta täta fällningar.
 10. Henri Theil

  Theil, Henri, 1924–2000, nederländsk-amerikansk ekonometriker, professor vid Economische Hogeschool i Rotterdam 1953–66, vid University of Chicago 1965–81 och vid University of Florida från 1981.