1. aggressionshämning

  aggressionshämning, undertryckt aggression.
 2. aggressionshämning

  aggressionshämning [-ʃo`ns-] subst. ~en ~ar ORDLED: ag-gress-ions--häm-ning-en
  Svensk ordbok
 3. neuros

  neuros, term införd 1769 av den brittiska läkaren William Cullen som samlingsnamn på sjukdomar med psykiska symtom.
 4. symtomneuros

  symtomneuros, neuros kännetecknad av symtom (ångest, tvångstankar, konversionssyndrom m.m.) till skillnad från karaktärsneuros eller neurotisk personlighetsstörning, vilka utmärks av personlighetsdrag (aggressionshämning, överdriven noggrannhet, låg självkänsla m.m.).