1. agio

  agio, det belopp med vilket priset på en valuta eller ett värdepapper överstiger det nominella värdet.
 2. agio

  agio [a´g-] subst. ~t ORDLED: agi-ot
  Svensk ordbok
 3. agioteorin

  agioteorin, nationalekonomisk ränteteori som betraktar räntan som ett bytesfenomen eller med andra ord som det agio som krävs för att människorna skall vilja byta bort nutida varor eller inkomster mot framtida.
 4. SEB

  SEB, Skandinaviska Enskilda Banken, S-E-Banken, Stockholm, bank bildad 1972 genom sammanslagning av Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska Banken.
 5. disagio

  disagio, underkurs; se agio.
 6. Korfu

  Korfu, grekiska Kerkira, ö i Joniska havet, Grekland; 585 km 2, 129 800 invånare (2010).
 7. adagio

  1adagio [ada´djå] adv. ORDLED: ad-agio
  Svensk ordbok
 8. disagio

  disagio [-a´g-] subst. ~t ORDLED: dis-agi-ot
  Svensk ordbok
 9. pari

  pa´ri subst. ~t ORDLED: par-it
  Svensk ordbok