1. agioteorin

    agioteorin, nationalekonomisk ränteteori som betraktar räntan som ett bytesfenomen eller med andra ord som det agio som krävs för att människorna skall vilja byta bort nutida varor eller inkomster mot framtida.