1. agnosticism

  agnosticism, åsikten att vi inte vet om Gud finns eller ej; eller, mera allmänt, skepsis inför möjligheten att få svar på ”de eviga frågorna”.
 2. agnostiker

  agnostiker, person vars åskådning kan kallas agnosticism.
 3. Agni

  Agni, eldens gud i vedisk religion (jämför Veda).
 4. Agneta Horn

  Horn, Agneta, 1629–72, memoarskrivare; jämför släktartikel Horn (efter Olof Matsson).
 5. Agnes von Krusenstjerna

  von Krusenstjerna, Agnes, född 9 oktober 1894, död 10 mars 1940, författare; jämför släktartikel von Krusenstjerna.

 6. agnosi

  agnosi, oförmåga att förstå, känna igen och tolka syn-, hörsel- eller känselintryck.
 7. Agne Gustafsson

  Gustafsson, Agne, född 1925, statsvetare, universitetslektor i Lund 1964–91.
 8. Agnetha Fältskog

  Fältskog, Agnetha, född 1950, sångerska.
 9. agn

  agn, naturligt bete (mask, betesfisk, mussla, deg e.d.) som fästs på krok vid bl.a. mete och långrevsfiske eller används för att locka in fisk och skaldjur i t.ex. tinor och mjärdar.
 10. agnar

  agnar, blomfjäll, de fjäll som ingår i gräsens blomställning.