1. agnosticism

  agnosticism, åsikten att vi inte vet om Gud finns eller ej; eller, mera allmänt, skepsis inför möjligheten att få svar på ”de eviga frågorna”.
 2. agn

  agn, naturligt bete (mask, betesfisk, mussla, deg e.d.) som fästs på krok vid bl.a. mete och långrevsfiske eller används för att locka in fisk och skaldjur i t.ex. tinor och mjärdar.
 3. agnostiker

  agnostiker, person vars åskådning kan kallas agnosticism.
 4. Agneta Horn

  Horn, Agneta, 1629–72, memoarskrivare; jämför släktartikel Horn (efter Olof Matsson).
 5. agnosi

  agnosi, oförmåga att förstå, känna igen och tolka syn-, hörsel- eller känselintryck.
 6. Agni

  Agni, eldens gud i vedisk religion (jämför Veda).
 7. Agnes von Krusenstjerna

  von Krusenstjerna, Agnes, född 9 oktober 1894, död 10 mars 1940, författare; jämför släktartikel von Krusenstjerna.

 8. Agnes

  Agnes, kvinnonamn av grekiskt ursprung, tidigt associerat med latinets agnus ’lamm’.
 9. Agne Gustafsson

  Gustafsson, Agne, född 1925, statsvetare, universitetslektor i Lund 1964–91.
 10. Agnatha

  Agnatha, det vetenskapliga namnet på överklassen rundmunnar bland ryggradsdjuren.