1. agnosticism

  agnosticism, åsikten att vi inte vet om Gud finns eller ej; eller, mera allmänt, skepsis inför möjligheten att få svar på ”de eviga frågorna”.
 2. agnostiker

  agnostiker, person vars åskådning kan kallas agnosticism.
 3. agn

  agn, naturligt bete (mask, betesfisk, mussla, deg e.d.) som fästs på krok vid bl.a. mete och långrevsfiske eller används för att locka in fisk och skaldjur i t.ex. tinor och mjärdar.
 4. Agnes von Krusenstjerna

  von Krusenstjerna, Agnes, född 9 oktober 1894, död 10 mars 1940, författare; jämför släktartikel von Krusenstjerna.

 5. Agnetha Fältskog

  Fältskog, Agnetha, född 1950, sångerska.
 6. Agnus Dei

  Agnus Dei, ”Guds Lamm” (jämför Johannesevangeliet 1:29), ursprungligen en litania som sjöngs under nattvardens brödbrytande, senare fattad som allmän, upprepad bön till Kristus inför kommunionen: ”O Guds Lamm, som borttager världens synder, förbarma dig över oss.”
 7. Agni

  Agni, eldens gud i vedisk religion (jämför Veda).
 8. Agneta Horn

  Horn, Agneta, 1629–72, memoarskrivare; jämför släktartikel Horn (efter Olof Matsson).
 9. agnar

  agnar, blomfjäll, de fjäll som ingår i gräsens blomställning.
 10. agnosi

  agnosi, oförmåga att förstå, känna igen och tolka syn-, hörsel- eller känselintryck.