1. agna

  agna [aŋ`-] verb ~de ~t ORDLED: agn-ar SUBST.: agnande
  Svensk ordbok
 2. agnar

  agnar, blomfjäll, de fjäll som ingår i gräsens blomställning.
 3. Agnar

  Agnar, mansnamn av nordiskt ursprung.
 4. agnater

  agnater, i romersk rätt använd benämning på personer som utan kvinnligt mellanled stod i släktskapsförhållande till varandra, t.ex. far och son, farfar och sonson eller sondotter.
 5. agnati

  agnati, medfödd avsaknad av underkäke; en ovanlig rubbning i första gälbågens utveckling under tidigt fosterstadium.
 6. Agnafit

  Agnafit, plats nämnd i isländska sagor, se Agnefit.
 7. Agnatha

  Agnatha, det vetenskapliga namnet på överklassen rundmunnar bland ryggradsdjuren.
 8. Agnar Sandmo

  Sandmo, Agnar, 1938–2019, norsk nationalekonom, professor vid Norges Handelshøyskole i Bergen från 1971, ledamot av Lindbeckkommissionen 1992–93.

 9. Agnar Mykle

  Mykle, Agnar, 1915–94, norsk författare.
 10. Agnar Thórðarson

  Thórðarson, Agnar, 1917–2006, isländsk författare.