1. agnar

  agnar, blomfjäll, de fjäll som ingår i gräsens blomställning.
 2. Agnar Mykle

  Mykle, Agnar, 1915–94, norsk författare.
 3. agnatisk tronföljd

  agnatisk tronföljd, manlig tronföljd, att rätten till tronen är förbehållen manliga avkomlingar.
 4. Agnar

  Agnar, mansnamn av nordiskt ursprung.
 5. agnati

  agnati, medfödd avsaknad av underkäke; en ovanlig rubbning i första gälbågens utveckling under tidigt fosterstadium.
 6. agnater

  agnater, i romersk rätt använd benämning på personer som utan kvinnligt mellanled stod i släktskapsförhållande till varandra, t.ex. far och son, farfar och sonson eller sondotter.
 7. agna

  agna [aŋ`-] verb ~de ~t ORDLED: agn-ar SUBST.: agnande
  Svensk ordbok
 8. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 9. Agnafit

  Agnafit, plats nämnd i isländska sagor, se Agnefit.
 10. Agnatha

  Agnatha, det vetenskapliga namnet på överklassen rundmunnar bland ryggradsdjuren.