1. agnar

  agnar, blomfjäll, de fjäll som ingår i gräsens blomställning.
 2. Agnar Mykle

  Mykle, Agnar, 1915–94, norsk författare.
 3. agnater

  agnater, i romersk rätt använd benämning på personer som utan kvinnligt mellanled stod i släktskapsförhållande till varandra, t.ex. far och son, farfar och sonson eller sondotter.
 4. agnatisk tronföljd

  agnatisk tronföljd, manlig tronföljd, att rätten till tronen är förbehållen manliga avkomlingar.
 5. Agnar

  Agnar, mansnamn av nordiskt ursprung.
 6. agna

  agna [aŋ`-] verb ~de ~t ORDLED: agn-ar SUBST.: agnande
  Svensk ordbok
 7. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 8. Agne

  Agne, mansnamn av nordiskt ursprung, av agh- ’spets’ eller agi ’oro’, ’fruktan’.
 9. agn

  agn, naturligt bete (mask, betesfisk, mussla, deg e.d.) som fästs på krok vid bl.a. mete och långrevsfiske eller används för att locka in fisk och skaldjur i t.ex. tinor och mjärdar.
 10. Agnafit

  Agnafit, plats nämnd i isländska sagor, se Agnefit.