1. Agnes

  Agnes, kvinnonamn av grekiskt ursprung, tidigt associerat med latinets agnus ’lamm’.
 2. agnar

  agnar, blomfjäll, de fjäll som ingår i gräsens blomställning.
 3. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 4. agn

  agn, naturligt bete (mask, betesfisk, mussla, deg e.d.) som fästs på krok vid bl.a. mete och långrevsfiske eller används för att locka in fisk och skaldjur i t.ex. tinor och mjärdar.
 5. Agne

  Agne, mansnamn av nordiskt ursprung, av agh- ’spets’ eller agi ’oro’, ’fruktan’.
 6. roman

  roman är en lång eller åtminstone ganska lång berättelse om människor och händelser, vanligen påhittade.
 7. Agnes von Krusenstjerna

  von Krusenstjerna, Agnes, född 9 oktober 1894, död 10 mars 1940, författare; jämför släktartikel von Krusenstjerna.

 8. bläckfiskar

  bläckfiskar, Cephalopoda, klass havslevande blötdjur.

 9. Guldbagge

  Guldbagge, filmpris, utdelat årligen sedan 1964 av Svenska Filminstitutet.

 10. Maria Gripe

  Gripe, Maria, född Walter, 1923–2007, författare.