1. agnat

  agnat [agna´t] subst. ~en ~er ORDLED: agn-at-en
  Svensk ordbok
 2. agnater

  agnater, i romersk rätt använd benämning på personer som utan kvinnligt mellanled stod i släktskapsförhållande till varandra, t.ex. far och son, farfar och sonson eller sondotter.
 3. agnati

  agnati, medfödd avsaknad av underkäke; en ovanlig rubbning i första gälbågens utveckling under tidigt fosterstadium.
 4. Agnatha

  Agnatha, det vetenskapliga namnet på överklassen rundmunnar bland ryggradsdjuren.
 5. agnatisk tronföljd

  agnatisk tronföljd, manlig tronföljd, att rätten till tronen är förbehållen manliga avkomlingar.
 6. agnatisk

  agnatisk [agna´t-] adj. ~t ORDLED: agn-at-isk
  Svensk ordbok
 7. Agnes

  Agnes är en sångerska som segrade i talangtävlingen ”Idol 2005”.
 8. agnar

  agnar, blomfjäll, de fjäll som ingår i gräsens blomställning.
 9. Agnes

  Agnes, kvinnonamn av grekiskt ursprung, tidigt associerat med latinets agnus ’lamm’.
 10. Agne

  Agne, mansnamn av nordiskt ursprung, av agh- ’spets’ eller agi ’oro’, ’fruktan’.