1. agnatisk tronföljd

  agnatisk tronföljd, manlig tronföljd, att rätten till tronen är förbehållen manliga avkomlingar.
 2. agnatisk

  agnatisk [agna´t-] adj. ~t ORDLED: agn-at-isk
  Svensk ordbok
 3. Västerås arvförening

  Västerås arvförening, beslut av riksdagen i Västerås 1544 att Sverige, som sedan medeltiden varit valrike, blivit ett arvrike med agnatisk tronföljd.
 4. agnater

  agnater, i romersk rätt använd benämning på personer som utan kvinnligt mellanled stod i släktskapsförhållande till varandra, t.ex. far och son, farfar och sonson eller sondotter.
 5. kvinnlig tronföljd

  kvinnlig tronföljd, kognatisk tronföljd, successionssystem i en monarki enligt vilket också en kvinna kan ärva tronen; motsatsen är agnatisk tronföljd (se agnater).
 6. tronföljd

  tronföljd, den ordning enligt vilken medlemmarna av ett kungahus kan tillträda tronen.

 7. kognatisk

  kognatisk [kågna´t- el. kåŋna´t-] adj. ~t ORDLED: kogn-at-isk
  Svensk ordbok