1. agnatisk tronföljd

  agnatisk tronföljd, manlig tronföljd, att rätten till tronen är förbehållen manliga avkomlingar.
 2. tronföljd

  tronföljd, den ordning enligt vilken medlemmarna av ett kungahus kan tillträda tronen.

 3. kvinnlig tronföljd

  kvinnlig tronföljd, kognatisk tronföljd, successionssystem i en monarki enligt vilket också en kvinna kan ärva tronen; motsatsen är agnatisk tronföljd (se agnater).
 4. agnatisk

  agnatisk [agna´t-] adj. ~t ORDLED: agn-at-isk
  Svensk ordbok
 5. agnater

  agnater, i romersk rätt använd benämning på personer som utan kvinnligt mellanled stod i släktskapsförhållande till varandra, t.ex. far och son, farfar och sonson eller sondotter.
 6. Västerås arvförening

  Västerås arvförening, beslut av riksdagen i Västerås 1544 att Sverige, som sedan medeltiden varit valrike, blivit ett arvrike med agnatisk tronföljd.
 7. kognatisk

  kognatisk [kågna´t- el. kåŋna´t-] adj. ~t ORDLED: kogn-at-isk
  Svensk ordbok