1. agnater

    agnater, i romersk rätt använd benämning på personer som utan kvinnligt mellanled stod i släktskapsförhållande till varandra, t.ex. far och son, farfar och sonson eller sondotter.
  2. kvinnlig tronföljd

    kvinnlig tronföljd, kognatisk tronföljd, successionssystem i en monarki enligt vilket också en kvinna kan ärva tronen; motsatsen är agnatisk tronföljd (se agnater).
  3. ättartavla

    ättartavla, ättartal , detsamma som stamtavla, särskilt i fråga om ättlingar på manssidan (agnater).