1. Agnus Dei

  Agnus Dei, ”Guds Lamm” (jämför Johannesevangeliet 1:29), ursprungligen en litania som sjöngs under nattvardens brödbrytande, senare fattad som allmän, upprepad bön till Kristus inför kommunionen: ”O Guds Lamm, som borttager världens synder, förbarma dig över oss.”
 2. gudstjänst

  gudstjänst, sammankomst under fastställda former för att tillbe sin gud.
 3. mässa

  mässa, traditionell benämning i västerlandet på huvudgudstjänsten, bestående av ordförkunnelse och nattvardsfirande.
 4. lamm

  lamm, unge till får.
 5. liturgiska föremål

  liturgiska föremål, kärl som används i den kristna gudstjänsten, främst vid nattvardsfirande.
 6. kör

  kör, en- eller flerstämmig sångensemble med flera personer i samma stämma; även den musik som framförs av en sådan ensemble kallas ibland kör, till exempel ”Fångarnas kör”.

 7. Agnes

  Agnes, kvinnonamn av grekiskt ursprung, tidigt associerat med latinets agnus ’lamm’.
 8. Dona nobis pacem

  Dona nobis pacem, ord ur den latinska mässans Agnus Dei (”O Guds Lamm”).
 9. acklamation

  acklamation, liturgisk term för dels de bönerop församlingen sjunger i den s.k. litanian, dels de olika leden i mässans avdelningar Agnus Dei och Kyrie.
 10. ordinarium

  ordinarium, de fasta sångtexterna i den latinska mässan ( Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus och Agnus Dei) till skillnad från de sångtexter som följer kyrkoåret, proprium.