1. AGO

  AGO, förkortning för Allgemeine Gerichtsordnung für die Preussischen Staaten, den i Preussen 1793 antagna civilprocessordningen.
 2. Roberto Ago

  Ago, Roberto, 1907–95, italiensk rättslärd, professor i folkrätt vid universiteten i Catania, Genua, Milano och Rom, från 1979 ledamot av Permanenta skiljedomstolen i Haag och Internationella domstolen där.
 3. agogik

  agogik, beteckning för de små, fria tänjningar av det strikta tempot i ett musikstycke som är nödvändiga för att musiken skall bli levande.
 4. agoranomos

  agoranomos, grekiska agorānomos, i antiken en ämbetsman i flera grekiska stater.
 5. agogo

  agogo, kläpplöst klockinstrument, använt framför allt i väst- och centralafrikansk musik.
 6. agorafobi

  agorafobi, torgskräck, en intensiv, irrationell rädsla för att lämna trygga platser, vanligen hemmet, och för att vistas på stora, öppna platser där människor samlas, t.ex. i varuhus eller offentliga kommunikationsmedel.
 7. agorot

  agorot, myntvalör i Israel.
 8. agonist

  agonist, muskel som samarbetar med andra muskler för att åstadkomma en viss rörelse eller hållning.
 9. agouti

  agouti, viltfärg hos vissa däggdjur, t.ex. kaniner, där hårspets och hårbotten har olika färg.
 10. Agonum

  Agonum, det vetenskapliga namnet på ett släkte inom skalbaggsfamiljen jordlöpare.