1. agonist

  agonist, benämning på en substans, t.ex. ett läkemedel, som binds till en receptor på ytan av en cell och därvid utlöser någon form av aktivitet i cellen.
 2. agora

  agora, den centrala platsen för allt offentligt liv i antika grekiska städer.
 3. agorafobi

  agorafobi, torgskräck, en intensiv, irrationell rädsla för att lämna trygga platser, vanligen hemmet, och för att vistas på stora, öppna platser där människor samlas, t.ex. i varuhus eller offentliga kommunikationsmedel.
 4. agogik

  agogik, beteckning för de små, fria tänjningar av det strikta tempot i ett musikstycke som är nödvändiga för att musiken skall bli levande.
 5. agonist

  agonist, muskel som samarbetar med andra muskler för att åstadkomma en viss rörelse eller hållning.
 6. agonistiskt beteende

  agonistiskt beteende, relativt sällan använd term för företeelsen att två djurindivider, i allmänhet av samma art, samtidigt trår efter samma resurs.
 7. AGO

  AGO, förkortning för Allgemeine Gerichtsordnung für die Preussischen Staaten, den i Preussen 1793 antagna civilprocessordningen.
 8. agon

  agon, tävling i det antika Grekland.
 9. Agostinho Neto

  Neto, Agostinho, 1922–79, angolansk politiker, president från 1975.

 10. agoni

  agoni, detsamma som dödskamp.