1. agogik

  agogik, beteckning för de små, fria tänjningar av det strikta tempot i ett musikstycke som är nödvändiga för att musiken skall bli levande.
 2. rubato

  rubato, tydliga avvikelser från ett strikt iakttaget tempo vid utförandet av en musikalisk sats, särskilt i romantisk stil.
 3. mekaniska musikinstrument

  mekaniska musikinstrument, musikautomater, instrument som är mer eller mindre självspelande.
 4. Irland

  Irland, ö i norra Atlanten, den näst största av Brittiska öarna; 82 378 km2, 6,4 miljoner invånare (2014).