1. agonist

  agonist, benämning på en substans, t.ex. ett läkemedel, som binds till en receptor på ytan av en cell och därvid utlöser någon form av aktivitet i cellen.
 2. agoni

  agoni, detsamma som dödskamp.
 3. agonist

  agonist, muskel som samarbetar med andra muskler för att åstadkomma en viss rörelse eller hållning.
 4. agonistiskt beteende

  agonistiskt beteende, relativt sällan använd term för företeelsen att två djurindivider, i allmänhet av samma art, samtidigt trår efter samma resurs.
 5. agoni

  agoni´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: agon-in
  Svensk ordbok
 6. Agonidae

  Agonidae, det vetenskapliga namnet på fiskfamiljen pansarsimpor.
 7. agonisk linje

  agonisk linje, tänkt linje som sammanbinder punkter på jordytan där den magnetiska deklinationen är noll och kompassnålen pekar exakt mot den geografiska nordpolen.
 8. in agone

  in agone, egentligen under dödskampen, omedelbart före döden.
 9. Elem Klimov

  Klimov, Elem, 1933–2003, rysk filmregissör.
 10. Miguel de Unamuno

  Unamuno, Miguel de, 1864–1936, spansk författare och filosof.