1. agora

  agora, den centrala platsen för allt offentligt liv i antika grekiska städer.
 2. agorafobi

  agorafobi, torgskräck, en intensiv, irrationell rädsla för att lämna trygga platser, vanligen hemmet, och för att vistas på stora, öppna platser där människor samlas, t.ex. i varuhus eller offentliga kommunikationsmedel.
 3. agoranomos

  agoranomos, grekiska agorānomos, i antiken en ämbetsman i flera grekiska stater.
 4. agorot

  agorot, myntvalör i Israel.
 5. Agorakritos

  Agorakritos, grekisk skulptör från Paros, verksam i slutet av 400-talet f.Kr., enligt traditionen Fidias favoritlärjunge.
 6. agorafobi

  agorafobi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: agora-fob-in
  Svensk ordbok
 7. Miletos

  Miletos (grekiska Milētos), forntida stad i Mindre Asien nära floden Meanders (Menderes) mynning (i den nuvarande provinsen Aydın i Turkiet), möjligen identisk med det i hettitiska källor nämnda Milawanda.
 8. Antenor

  Antenor, slutet av 500-talet f.Kr., grekisk skulptör från Athen.
 9. Eufranor

  Eufranor (grekiska Euphranōr), grekisk skulptör, målare och konstteoretiker, verksam i Athen i mitten av 300-talet f.Kr.
 10. metroon

  metroon, i antikens Grekland tempel helgat åt ”Gudamodern” ( mētēr theōn), ursprungligen den anatoliska Kybele.