1. agora

  agora, den centrala platsen för allt offentligt liv i antika grekiska städer.
 2. agorafobi

  agorafobi, torgskräck, en intensiv, irrationell rädsla för att lämna trygga platser, vanligen hemmet, och för att vistas på stora, öppna platser där människor samlas, t.ex. i varuhus eller offentliga kommunikationsmedel.
 3. Agorakritos

  Agorakritos, grekisk skulptör från Paros, verksam i slutet av 400-talet f.Kr., enligt traditionen Fidias favoritlärjunge.
 4. agoranomos

  agoranomos, grekiska agorānomos, i antiken en ämbetsman i flera grekiska stater.
 5. Athen

  Athen är Greklands huvudstad och största stad.
 6. agorafobi

  agorafobi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: agora-fob-in
  Svensk ordbok
 7. polis

  polis (grek., pluralis poleis), antikt grekiskt ord, vanligen översatt ”stad” eller ”stadsstat”.
 8. romersk arkitektur

  romersk arkitektur, arkitekturen i antikens Rom och i det romerska riket.

 9. Miletos

  Miletos (grekiska Milētos), forntida stad i Mindre Asien nära floden Meanders (Menderes) mynning (i den nuvarande provinsen Aydın i Turkiet), möjligen identisk med det i hettitiska källor nämnda Milawanda.
 10. stoa

  stoa, i grekisk arkitektur en fristående portik med en eller flera kolonnrader, öppen åt alla håll eller försedd med en rad av rum, ibland även med två våningar.