1. agora

  agora, den centrala platsen för allt offentligt liv i antika grekiska städer.
 2. Miletos

  Miletos (grekiska Milētos), forntida stad i Mindre Asien nära floden Meanders (Menderes) mynning (i den nuvarande provinsen Aydın i Turkiet), möjligen identisk med det i hettitiska källor nämnda Milawanda.
 3. Antenor

  Antenor, slutet av 500-talet f.Kr., grekisk skulptör från Athen.
 4. Eufranor

  Eufranor (grekiska Euphranōr), grekisk skulptör, målare och konstteoretiker, verksam i Athen i mitten av 300-talet f.Kr.
 5. agorafobi

  agorafobi, torgskräck, en intensiv, irrationell rädsla för att lämna trygga platser, vanligen hemmet, och för att vistas på stora, öppna platser där människor samlas, t.ex. i varuhus eller offentliga kommunikationsmedel.
 6. metroon

  metroon, i antikens Grekland tempel helgat åt ”Gudamodern” ( mētēr theōn), ursprungligen den anatoliska Kybele.
 7. Enneakrounos

  Enneakrounos, brunnshus i det antika Athen, konstruerat mot slutet av 500-talet f.Kr. av tyrannen Peisistratos eller hans söner på platsen för källan Kallirhoe (’den skönt rinnande’).
 8. Iasos

  Iasos, antik stad i Karien söder om Miletos; nu Asinkurin, Turkiet.
 9. Kolonos

  Kolonos, benämning särskilt på två berömda kullar i Athens topografi:   Kolonos Agoraios (’Torgkullen­’), strax väster om Agora, med ett exceptionellt välbevarat Hefaistostempel från mitten av 400-talet f.Kr.
 10. grekisk arkitektur

  grekisk arkitektur definieras här som grekernas arkitektur under antiken.