1. agora

  agora, den centrala platsen för allt offentligt liv i antika grekiska städer.
 2. Athen

  Athen är Greklands huvudstad och största stad.
 3. polis

  polis (grek., pluralis poleis), antikt grekiskt ord, vanligen översatt ”stad” eller ”stadsstat”.
 4. romersk arkitektur

  romersk arkitektur, arkitekturen i antikens Rom och i det romerska riket.

 5. Hefaistos

  Hefaistos (grekiska Hēfaistos), i grekisk religion eldens och smideskonstens gud.
 6. Miletos

  Miletos (grekiska Milētos), forntida stad i Mindre Asien nära floden Meanders (Menderes) mynning (i den nuvarande provinsen Aydın i Turkiet), möjligen identisk med det i hettitiska källor nämnda Milawanda.
 7. agorafobi

  agorafobi, torgskräck, en intensiv, irrationell rädsla för att lämna trygga platser, vanligen hemmet, och för att vistas på stora, öppna platser där människor samlas, t.ex. i varuhus eller offentliga kommunikationsmedel.
 8. herm

  herm, i antikens Grekland ursprungligen rudimentär fruktbarhets- och skyddssymbol i form av en rest stock eller sten, i historisk tid stenpelare med skulpterat huvud och fallos.
 9. stadsbyggnad

  stadsbyggnad, tidigare stadsbyggnads­konst, kunskapen att ordna och gestalta helheten av byggnader, gator och andra stadsrum i tätbebyggelse.
 10. Grekland

  Grekland, stat i sydöstra Europa.