1. agrar

  agrar, som rör jordbrukare.
 2. agrarsamhälle

  agrarsamhälle, sammanfattande benämning på en statlig eller regional enhet vars näringsliv domineras av jordbruk med binäringar.
 3. agrarkris

  agrarkris, stor konjunktursvacka i ett jordbruksbaserat samhälle.
 4. agrarpartier

  agrarpartier, politiska organisationer som främst arbetar för jordbruksbefolkningens värderingar och intressen.
 5. agrarhistoria

  agrarhistoria, forskningsfält inom historievetenskapen som behandlar jordbruk och agrarsamhällen.
 6. agrar

  1agra´r adj. ~t ORDLED: agr-ar
  Svensk ordbok
 7. agrar

  2agra´r subst. ~en ~er ORDLED: agr-ar-en
  Svensk ordbok
 8. Agra

  Agra, stad i delstaten Uttar Pradesh, Indien; 1,6 miljoner invånare (2011).
 9. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 10. feodalism

  feodalism, term som inom historisk forskning används för att beteckna det medeltida länsväsendet med dess specifika rättsliga förhållanden.