1. agrar

  agrar, som rör jordbrukare.
 2. agrarsamhälle

  agrarsamhälle, sammanfattande benämning på en statlig eller regional enhet vars näringsliv domineras av jordbruk med binäringar.
 3. agrarkris

  agrarkris, stor konjunktursvacka i ett jordbruksbaserat samhälle.
 4. Agra

  Agra, stad i delstaten Uttar Pradesh, Indien; 1,6 miljoner invånare (2011).
 5. agrar

  1agra´r adj. ~t ORDLED: agr-ar
  Svensk ordbok
 6. agrar

  2agra´r subst. ~en ~er ORDLED: agr-ar-en
  Svensk ordbok
 7. agrarsocialism

  agrarsocialism, åsikten att naturtillgångar (främst jord) skall stå under samhällelig ägo, ibland benämning på georgism.
 8. agrarhistoria

  agrarhistoria, forskningsfält inom historievetenskapen som behandlar jordbruk och agrarsamhällen.
 9. agrarbebyggelse

  agrarbebyggelse, jordbruksbebyggel­se, bebyggelse i anslutning till jordbruk, oberoende av om den är utformad som enkelgårdar, byar, större brukningsenheter eller gods.
 10. agrargeografi

  agrargeografi, gren av geografin som studerar jordbruket, dess bebyggelse och landskap.