1. agrar

  agrar, som rör jordbrukare.
 2. agrar

  1agra´r adj. ~t ORDLED: agr-ar
  Svensk ordbok
 3. agrar

  2agra´r subst. ~en ~er ORDLED: agr-ar-en
  Svensk ordbok
 4. agrarbebyggelse

  agrarbebyggelse, jordbruksbebyggel­se, bebyggelse i anslutning till jordbruk, oberoende av om den är utformad som enkelgårdar, byar, större brukningsenheter eller gods.
 5. agrarkris

  agrarkris, stor konjunktursvacka i ett jordbruksbaserat samhälle.
 6. agrargeografi

  agrargeografi, gren av geografin som studerar jordbruket, dess bebyggelse och landskap.
 7. agrarsocialism

  agrarsocialism, åsikten att naturtillgångar (främst jord) skall stå under samhällelig ägo, ibland benämning på georgism.
 8. agrarpartier

  agrarpartier, politiska organisationer som främst arbetar för jordbruksbefolkningens värderingar och intressen.
 9. agrarpolitik

  agrarpolitik, äldre benämning på politiska åtgärder som rör jordbruket, dess juridiska, sociala och ekonomiska förhållanden; jämför jordbrukspolitik.
 10. Agrarpartiet

  Agrarpartiet, tidigare benämning på nuvarande Centern i Finland.