1. Agra

  Agra, stad i delstaten Uttar Pradesh, Indien; 1,6 miljoner invånare (2011).
 2. agrar

  agrar, som rör jordbrukare.
 3. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 4. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 5. feodalism

  feodalism, term som inom historisk forskning används för att beteckna det medeltida länsväsendet med dess specifika rättsliga förhållanden.

 6. AGR

  AGR, Advanced Gas-Cooled Reactor, en i Storbritannien utvecklad typ av kärnreaktor.
 7. stad

  stad, ett geografiskt område som kännetecknas av en viss typ av rättslig status (juridisk definition) eller en viss typ av markanvändning (funktionell definition).

 8. Henry Ford

  Ford, Henry, född 30 juli 1863, död 7 april 1947, amerikansk industriman, nyskapare inom biltillverkning och industriell produktionsteknik.

 9. Taj Mahal

  Taj Mahal, mausoleum i Agra i Indien.
 10. information

  information, generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i olika former.