1. agrarsocialism

  agrarsocialism, åsikten att naturtillgångar (främst jord) skall stå under samhällelig ägo, ibland benämning på georgism.
 2. agrarsamhälle

  agrarsamhälle, sammanfattande benämning på en statlig eller regional enhet vars näringsliv domineras av jordbruk med binäringar.
 3. plattgård

  plattgård, större gård anlagd av godsägare som ersättning för en av denne helt eller delvis tidigare nedlagd jordbruksby.
 4. godssystem

  godssystem, ekonomiskt-socialt system för organisation av storskalig jordbruksdrift, oftast avseende den agrara produktionen inom en feodal europeisk samhällsstruktur med decentraliserad och i begynnelseskedet självhushållande ekonomi.
 5. rödmylleregering

  rödmylleregering, benämning på finska regeringar vars enda eller största partier är socialdemokraterna och centern (tidigare agrarerna).
 6. Hermann Jónasson

  Jónasson, Hermann, 1896–1976, isländsk politiker, jurist, partiledare för det agrara Framstegspartiet 1944–62, statsminister 1934–42 (från 1939 i en samlingsregering) och 1956–58, jordbruksminister 1950–53.
 7. Cuddapah

  Cuddapah, Kadapa, stad i delstaten Andhra Pradesh, Indien; 341 800 invånare (2011).
 8. manifest destiny

  manifest destiny, benämning på en doktrin som utvecklades i USA på 1830- och 1840-talen och som innebar att det var USA:s oavvisliga plikt att lägga under sig hela Nordamerika.
 9. Michael Müller-Wille

  Müller-Wille, Michael, född 1938, tysk arkeolog, professor vid universitetet i Mainz 1976 och i Kiel sedan 1981.
 10. Aleksandăr Stambolijski

  Stambolijski, Aleksandăr,
  1879–1923, bulgarisk politiker, regeringschef från 1919.