1. bondetåget

  bondetåget, nationell demonstration av omkring 30 000 bönder och andra intresserade, som 6 februari 1914 uppvaktade Gustaf V på Stockholms slott.

 2. lokalsamhälle

  lokalsamhälle, dels ett vetenskapligt analytiskt begrepp, dels en politiskt normativ (oftast positivt värdeladdad) term.
 3. mir

  mir, rysk bondby under tsartiden.
 4. kvinnoarbete

  kvinnoarbete, av kvinnor utövad försörjningsverksamhet.
 5. Idfu

  Idfu, Idfū, Edfu, stad i mellersta Egypten på Nilens västra strand, 95 km norr om Assuan; 128 000 invånare (2010).
 6. kulturlandskap

  kulturlandskap, ett landskap som mer eller mindre starkt omvandlats av människans aktivitet.
 7. monokultur

  monokultur, agrart odlingssystem som ensidigt inriktas på ett enda växtslag.
 8. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 9. multikultur

  multikultur, främst benämning på ett agrart produktionssystem inriktat på en blandning av olika typer av produktion, t.ex. spannmålsodling och animalieproduktion.
 10. Jordbrukarnas riksförbund

  Jordbrukarnas riksförbund, politiskt parti 1915–21.