1. agrikulturell

  agrikulturell´ adj. ~t ORDLED: agri-kult-ur-ell
  Svensk ordbok
 2. agrikulturella revolutionen

  agrikulturella revolutionen, äldre benämning på neolitiska revolutionen.
 3. biologi

  biologi, vetenskapen om de levande organismerna.

 4. revolution

  revolution, omvälvning, grundläggande förändring, ofta under kort tid.
 5. besatthet

  besatthet, ett förändrat medvetandetillstånd som upplevs vara en följd av främmande andars, demoners eller gudomars övertagande av människans personlighet.
 6. schensihundar

  schensihundar, hundar av spetshundstyp vilka ofta återfinns hos folk som lever på låg agrikulturell nivå i Central- och Sydafrika, Sydamerika och Australien.
 7. ASSASSIN

  ASSASSIN, allmänt tillgänglig databas inom det agrikulturella området.
 8. Bosnien och Hercegovina

  Bosnien och Hercegovina, Bosnien–Hercegovina, ofta benämnt enbart Bosnien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 9. Irland

  Irland, ö i norra Atlanten, den näst största av Brittiska öarna; 82 378 km2, 6,4 miljoner invånare (2014).