1. agronom

  agronom, examenstitel vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, vid Lantbrukshögskolan 1932–77 samt vid Ultuna och Alnarps lantbruksinstitut till och med 1933.
 2. agronom

  agronom [-å´m] subst. ~en ~er ORDLED: agro-nom-en
  Svensk ordbok
 3. agronomi

  agronomi, lantbruksvetenskap.
 4. agronomisk hydroteknik

  agronomisk hydroteknik, hydroteknik med särskild hänsyn till odlingsjordens avvattning, dikning och bevattning.
 5. agronomisk

  agronomisk [-å´m-] adj. ~t ORDLED: agro-nom-isk
  Svensk ordbok
 6. agronomi

  agronomi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: agro-nom-in
  Svensk ordbok
 7. Sveriges lantbruksuniversitet

  Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, universitet som bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom bl.a. jord- och trädgårdsbruk, landskapsplanering, livsmedelsproduktion, naturvård, skogsbruk och vedråvarans förädling, vattenbruk, veterinärmedicin, husdjursskötsel och fortlöpande miljöanalys.
 8. akademisk examen

  akademisk examen, ursprungligen benämning på det slutprov på kunskaper och färdigheter som en student avlade inför en fakultet vid ett universitet och som gav särskild akademisk titel.
 9. Chile

  Chile, stat i Sydamerika.

 10. Michel Houellebecq

  Houellebecq (ursprungligen Thomas), Michel, född 26 februari 1956, fransk författare.