1. agronomi

  agronomi, lantbruksvetenskap.
 2. agronomi

  agronomi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: agro-nom-in
  Svensk ordbok
 3. pH

  pH, pH-värde, mått i form av ett tal på hur sur eller hur basisk (alkalisk) en lösning är.
 4. agronomisk hydroteknik

  agronomisk hydroteknik, hydroteknik med särskild hänsyn till odlingsjordens avvattning, dikning och bevattning.
 5. agronomisk

  agronomisk [-å´m-] adj. ~t ORDLED: agro-nom-isk
  Svensk ordbok
 6. agronom

  agronom, examenstitel vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, vid Lantbrukshögskolan 1932–77 samt vid Ultuna och Alnarps lantbruksinstitut till och med 1933.
 7. hortonom

  hortonom, examenstitel 1933–63 vid den högre trädgårdskursen vid Alnarp, 1963–77 vid Lantbrukshögskolan och sedan 1977 vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Alnarp.
 8. Carl E Bergstrand

  Bergstrand, Carl Erik, 1830–1914, lantbrukskemist och geolog, verksam vid Ultuna lantbruksinstitut 1857–69, från 1861 som föreståndare för dess agrikulturkemiska försöksanstalt, chef för Lantbruksakademiens kemiska försöksstation 1869–82, lärare i bl.a. agronomi för lantmäterielever 1887–1910; professors namn 1864.
 9. Franz Fischler

  Fischler, Franz, född 1946, österrikisk politiker, ledamot av Europeiska kommissionen 1995–2004.