1. AGS

  AGS, förkortning för avtalsgruppsjukförsäkring, se AFA Försäkring.
 2. A.G.S.

  A.G.S., Automatic Generating System, drivsystem för självuppdragande elektroniska armbandsur.
 3. elementarpartikelfysik

  elementarpartikelfysik, läran om materiens minsta beståndsdelar, dessas struktur och inbördes växelverkan.
 4. kapitaltäckningssystem

  kapitaltäckningssystem, system där en årlig avsättning görs motsvarande det beräknade kapitalvärdet för pensioner till den åldersgrupp som går i pension under året.
 5. AFA Försäkring

  AFA Försäkring, samlingsnamn för den gemensamma organisationen för de tre försäkringsbolagen AFA Livförsäkring, AFA Sjukförsäkring och AFA Trygghetsförsäkring.
 6. avtalsgruppsjukförsäkring

  avtalsgruppsjukförsäkring, AGS, se AFA Försäkring.
 7. nyhetsprogram

  nyhetsprogram, regelbundet återkommande radio- eller TV-program där aktuella händelser rapporteras, analyseras och kommenteras.
 8. BergendahlsGruppen AB

  BergendahlsGruppen AB, Hässleholm, familjeägt parti- och detaljhandelsföretag, etablerat 1922.
 9. Brookhaven National Laboratory

  Brookhaven National Laboratory, BNL, Long Island, New York, USA, tvärvetenskapligt laboratorium för såväl grundforskning som tillämpad forskning inom fysik, kemi, biologi och medicin samt miljö- och energiteknik.
 10. bly

  bly, metalliskt grundämne tillhörande periodiska systemets grupp 14 (IV B), kolgruppen, kemiskt tecken Pb.