1. agtak

    agtak, tak täckt med halvgräset ag.
  2. ag

    ag, gotlandsag, takag, Cladium maris­cus, art inom växtfamiljen halvgräs.
  3. lambgift

    lambgift, litet gotländskt fårhus, som förr användes som skydd åt de får som betade året runt på utmarkerna, vanligen i trä, med brant agtak och utrymme för foder på loftet.