1. Ah

  Ah, beteckning för amperetimme.
 2. ah

  ah interj.
  Svensk ordbok
 3. amperetimme

  amperetimme, enhet för elektrisk laddning (elmängd) med beteckningen Ah, tilläggsenhet till SI-enheten coulomb (C).
 4. Q

  Q, egentligen Q, beteckning för elmängd, elektrisk laddning; SI-enhet coulomb (C) = amperesekund (As).
 5. A-linje

  A-linje, Ah-linje, övergången mellan den hårda, främre, och den mjuka, bakre gommen; en funktionsgräns mellan fast och rörlig del av gommen vid tal och sväljning.
 6. RH

  RH, egentligen R H, jämte A H beteckning för Hallkoefficienten (se Halleffekt); SI-enhet kubikmeter per coulomb (m 3/C).
 7. privatflygare

  privatflygare, pilot med A- eller AH-certifikat, se flygcertifikat.
 8. brunette

  brunette , typ av fransk kärleksvisa, populär på 1600- och 1700-talen.
 9. volym

  volym, storhet för den del av rummet som uppfylls av en solid kropp.
 10. Apache

  Apache, amerikansk attackhelikopter, tillverkad av Boeing (tidigare av McDonnell Douglas).