1. aids

  aids, acquired immune deficiency syndrome, sjukdom hos människa vilken orsakas av humant immunbristvirus (se HIV), ett virus i familjen retrovirus som angriper T-lymfocyter, en typ av vita blodkroppar.
 2. AIDA-modellen

  AIDA-modellen, AIDA-formeln, en konsumentköpteori.
 3. aids

  aids el. AIDS [ej´ds] subst., ingen böjning, n-genus
  Svensk ordbok
 4. Aida

  Aida, opera av Giuseppe Verdi (musik) och Antonio Ghislanzoni (text), uruppförd i Kairo 1871, svensk premiär på Stockholmsoperan 1880.
 5. epidemi

  epidemi kallas det när många människor i ett område under kort tid blir sjuka i samma sjukdom.

 6. HIV

  HIV, humant immunbristvirus, typ av lentivirus i familjen retrovirus.

 7. virus

  virus är mycket små smittsamma partiklar som är ett mellanting mellan levande organismer och dött material.

 8. genterapi

  genterapi, genkirurgi, ingrepp i arvsmassan i syfte att reparera en skadad gen eller återställa normal funktion.
 9. T-lymfocyter

  T-lymfocyter, T-celler, lymfocyter (typ av vita blodkroppar) som svarar för det specifika cellförmedlade immunförsvaret, till skillnad från B-lymfocyter, som bildar cirkulerande antikroppar.

 10. rock

  rock, samlande genrebenämning på musikstilar som vuxit fram ur rock’n’roll sedan mitten av 1950-talet.