1. T-lymfocyter

  T-lymfocyter, T-celler , lymfocyter (typ av vita blodkroppar) som svarar för det specifika cellförmedlade immunförsvaret, till skillnad från B-lymfocyter, som bildar cirkulerande antikroppar.

 2. genterapi

  genterapi, genkirurgi, ingrepp i arvsmassan i syfte att reparera en skadad gen eller återställa normal funktion.
 3. epidemi

  epidemi kallas det när många människor i ett område under kort tid blir sjuka i samma sjukdom.

 4. immunitet

  immunitet mot en sjukdom innebär att man inte kan smittas av den.

 5. Kaposis sarkom

  Kaposis sarkom, KS, egenartad kärlbildande tumör (angiosarkom) med varierande symtombild.
 6. bromsmedicin

  bromsmedicin, läkemedel som bromsar upp en (obotlig) sjukdoms nedbrytande inverkan på organismen, så att den sjuka till exempel kan leva längre.
 7. aids

  aids är en allvarlig sjukdom som angriper och slår ut kroppens immunsystem.
 8. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 9. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 10. folksjukdomar

  folksjukdomar är sjukdomar som minst en procent av befolkningen har.