1. aids

  aids är en allvarlig sjukdom som angriper och slår ut kroppens immunsystem.
 2. Thom Gunn

  Gunn, Thom, 1929–2004, brittisk poet.

 3. Noaks Ark–Röda korset

  Noaks Ark–Röda korset, stiftelse grundad 1987, som arbetar för att hejda spridningen av HIV och begränsa aidsepidemin och dess negativa konsekvenser för individer, grupper och samhälle.
 4. ungdomsmottagning

  ungdomsmottagning, rådgivningsbyrå för ungdomar i åldern 13–25 år, vilken stödjer och hjälper i frågor av medicinsk, psykologisk och social karaktär.
 5. Alan Hollinghurst

  Hollinghurst, Alan, född 1954, brittisk författare och kritiker.
 6. André Glucksmann

  Glucksmann, André, 1937–2015, fransk filosof och författare.
 7. Petina Gappah

  Gappah, Petina, född 1971, zimbabwisk författare.

 8. Burundi

  Burundi, stat i Östafrika.

 9. Uganda

  Uganda är ett land i östra Afrika.

 10. Malawi

  Malawi är ett land i östra Afrika, vid den stora Malawisjön.