1. Luc Montagnier

  Montagnier, Luc, född 1932, fransk virolog, professor vid Pasteurinstitutet i Paris sedan 1985, sedan 1997 dessutom föreståndare för Bernard and Gloria Salick Center for Molecular and Cellular Biology, City University, New York.
 2. mikrosporidier

  mikrosporidier, Microspora, stam protozoer som är intracellulära parasiter hos nästan alla djurgrupper; vissa arter infekterar till och med andra protozoer.
 3. kryptokockos

  kryptokockos , svampinfektion orsakad av Cryptococcus neoformans, en sporbildande svampart som är vanlig i stora delar av världen, dock inte i Sverige.
 4. kryptosporidios

  kryptosporidios, infektion med protozoer i coccidiesläktet Cryptosporidium hos människa och djur.
 5. Félix González-Torres

  González-Torres, Félix, 1957–96, kubansk-amerikansk konstnär.
 6. cytomegalovirus

  cytomegalovirus, CMV, humant herpesvirus 5, virus i familjen herpesvirus.