1. Pasteurinstitut

  Pasteurinstitut, Institut Pasteur, namn på ett antal forskningsinstitut med verksamhet inom mikrobiologi och angränsande vetenskaper.
 2. Robert C Gallo

  Gallo, Robert Charles, född 1937, amerikansk virolog, 1965–95 verksam vid National Cancer Institute, Bethesda, Maryland (från 1972 chef för avdelningen för tumörcellbiologi), därefter föreståndare för Institute of Human Virology, University of Maryland, Baltimore.
 3. Luc Montagnier

  Montagnier, Luc, född 1932, fransk virolog, professor vid Pasteurinstitutet i Paris sedan 1985, sedan 1997 dessutom föreståndare för Bernard and Gloria Salick Center for Molecular and Cellular Biology, City University, New York.
 4. hemofili

  hemofili, klassisk blödarsjuka, en grupp ärftliga sjukdomar med markant blödningsbenägenhet.
 5. antimikrobiell behandling

  antimikrobiell behandling, behandling med läkemedel mot mikroorganismer (här inkluderande virus).
 6. infektionssjukdomar

  infektionssjukdomar, sammanfattande benämning på sjukdomar orsakade av något biologiskt smittämne (virus, prioner, bakterier, protozoer, svampar eller flercelliga parasiter).