1. Buenos Aires

  Buenos Aires, huvudstad i Argentina, vid Río de la Platas södra strand; 13,1 miljoner invånare (2010), med förorter 14,6 miljoner invånare.
 2. Argentina

  Argentina, stat i Sydamerika.

 3. airsoft

  airsoft, spel där deltagarna försöker träffa varandra med plastkulor skjutna ur effektbegränsade luftvapen.
 4. Luis Arce

  Arce, Luis, född 1963, boliviansk politiker, president sedan 2020. 

 5. klimatkonventionen

  klimatkonventionen, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), FN-fördrag som slöts vid Riokonferensen 1992.

 6. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.
 7. Los Angeles

  Los Angeles, ofta förkortat L.A., stad i delstaten Kalifornien, USA; 4 miljoner invånare (2016), i storstadsområdet 13,3 miljoner invånare.

 8. Sydamerika

  Sydamerika, världsdel omfattande den södra delen av dubbelkontinenten Amerika.

 9. Niger

  Niger, stat i Västafrika.

 10. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.