1. ajournering

    ajournering, uppskjutande av ett sammanträde eller en del av det (t.ex. en punkt på dagordningen).
  2. ajourvara

    ajourvara, genombruten textilvara, med öppningar som bildar ett mönster, t.ex. spets.
  3. ajournera

    ajourne´ra [aʃor-] verb ~de ~t ORDLED: a-journ-er-ar SUBST.: ajournerande, ajournering
    Svensk ordbok