1. ak

  ak, beteckning för automatkarbin.
 2. AK

  AK, förkortning för Alaska (USA), använd främst i postala sammanhang.
 3. ak

  ak se automatkarbin
  Svensk ordbok
 4. Alaska

  Alaska, förkortat AK, delstat i nordvästra USA.

 5. krisuppgörelsen

  krisuppgörelsen, överenskommelse 1933 mellan socialdemokraterna och Bondeförbundet i arbetslöshets- och jordbruksfrågorna.

 6. differentialkalkyl

  differentialkalkyl, räkning med derivator och differentialer.
 7. skytte

  skytte, olika former av tävling i skjutning med handeldvapen.
 8. kalasjnikov

  kalasjnikov är ett vapen som konstruerades i Sovjetunionen efter andra världskriget. Det hade ursprungligen beteckningen AK-47.
 9. automatkarbin

  automatkarbin, beteckning ak, helautomatiskt skjutvapen som kan bäras och hanteras av en person.
 10. Oscar von Sydow

  von Sydow, Oscar, 1873–1936, ämbetsman, statsminister 1921; jämför släktartikel von Sydow.