1. ak

  ak, beteckning för automatkarbin.
 2. AK

  AK, förkortning för Alaska (USA), använd främst i postala sammanhang.
 3. ak

  ak se automatkarbin
  Svensk ordbok
 4. Gagarin Cup

  Gagarin Cup, årlig eurasisk ishockeytävling, slutspelet i KHL (Kontinental Hockey League).

 5. automatkarbin

  automatkarbin, beteckning ak, helautomatiskt skjutvapen som kan bäras och hanteras av en person.
 6. bostadsband

  bostadsband innebär att man för att erhålla en viss tjänst eller för att utöva en rättighet måste vara bosatt på en viss ort.
 7. Statens arbetslöshetskommission

  Statens arbetslöshetskommission, AK , 1914–40 verkställande organ för statens arbetslöshetspolitik.
 8. Arbetsmarknadskommissionen

  Arbetsmarknadskommissionen, egentligen Statens Arbetsmarknadskommission, ett ämbetsverk för arbetslöshetspolitik, verksamt 1940–48.
 9. akyli

  akyli, achyli, bristande bildning av magsaft i magsäcken.
 10. Stripakonflikten

  Stripakonflikten, lönekonflikt 1925 vid Stripa gruvbolag som kom att leda till en skärpning av konfliktdirektiven vid statlig arbetslöshetshjälp samt ministären Sandlers fall i juni 1926.