1. AK

  AK, förkortning för Alaska (USA), använd främst i postala sammanhang.
 2. ak

  ak, beteckning för automatkarbin.
 3. ak

  ak se automatkarbin
  Svensk ordbok
 4. Alaska

  Alaska, förkortat AK, delstat i nordvästra USA.

 5. krisuppgörelsen

  krisuppgörelsen, överenskommelse 1933 mellan socialdemokraterna och Bondeförbundet i arbetslöshets- och jordbruksfrågorna.

 6. differentialkalkyl

  differentialkalkyl, räkning med derivator och differentialer.
 7. kalasjnikov

  kalasjnikov, AK 47, sovjetisk automatkarbin, uppkallad efter konstruktören Michail Kalasjnikov ( 1919–2013), i bruk sedan 1949.
 8. automatkarbin

  automatkarbin, beteckning ak, helautomatiskt skjutvapen som kan bäras och hanteras av en person.
 9. konvergent följd

  konvergent följd, i matematiken en talföljd som alltmer närmar sig ett visst tal a, följdens gränsvärde.
 10. Statens arbetslöshetskommission

  Statens arbetslöshetskommission, AK , 1914–40 verkställande organ för statens arbetslöshetspolitik.