1. akacior

  akacior, Acacia, släkte ärtväxter med 600–800 arter, beroende på artavgränsningen.
 2. akacia

  aka´cia subst. ~n akacior ORDLED: akaci-an
  Svensk ordbok
 3. savann

  savann, gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd.
 4. mutualism

  mutualism, biologisk term: relation mellan två arter där båda har fördel av relationen.
 5. kausalitet

  kausalitet, orsakssamband.
 6. kvävebindande bakterier

  kvävebindande bakterier, kvävefixerande bakterier, bakterier som genom att omvandla (reducera) molekylärt kväve (N 2) till ammoniak (NH 3) kan tillgodose hela sitt behov av organiskt kväve.
 7. Kenya

  Kenya är ett land i östra Afrika.

 8. myror

  myror, Formicidae, familj midjesteklar som har världsvid utbredning och omfattar cirka 8 000 arter, de flesta i tropikerna, i Sverige finns 115 (sex av dem förekommer här endast inomhus).

 9. oas

  oas, grönskande och bördigt område i öken beroende på lokalt god tillgång till sötvatten.
 10. Acacia

  Acacia, det vetenskapliga namnet på växtsläktet akacior.