1. akacior

  akacior, Acacia, släkte ärtväxter med 600–800 arter, beroende på artavgränsningen.
 2. savann

  savann, gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd.
 3. kausalitet

  kausalitet, orsakssamband.
 4. kvävebindande bakterier

  kvävebindande bakterier, kvävefixerande bakterier, bakterier som genom att omvandla (reducera) molekylärt kväve (N 2) till ammoniak (NH 3) kan tillgodose hela sitt behov av organiskt kväve.
 5. mutualism

  mutualism, biologisk term: relation mellan två arter där båda har fördel av relationen.
 6. Kenya

  Kenya är ett land i östra Afrika.

 7. oas

  oas, grönskande och bördigt område i öken beroende på lokalt god tillgång till sötvatten.
 8. myror

  myror, Formicidae, familj midjesteklar som har världsvid utbredning och omfattar ca 8 000 arter, de flesta i tropikerna, i Sverige 76 (sex av dem förekommer här endast inomhus).

 9. ärtväxter

  ärtväxter, baljväxter, Fabaceae (tidigare Leguminosae), familj växter med cirka 20 000 arter örter, buskar och träd med mycket växlande växtförhållanden, alltifrån vatten till torr miljö; många arter klättrar genom att slingra eller med klängen, vissa är lianer.
 10. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.